Ống và phụ kiện HDPE

Ống và phụ tùng HDPE được sản xuất từ hợp chất polyethyene tỷ trọng cao : PE80 và PE100. Ống nhựa HDPE thích hợp dùng các ứng dụng hệ thống ống dẫn nước và phân phối nước uống, tưới tiêu trong nông nghiệp, công nghiệp, hệ thống thoát nước thải, nước mưa.